I    Мэйл    I    Нэвтрэх

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

ОСНААУГ-ын салбар Түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт тавих, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулан ажиллаж байна

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Улаанбаатар хотын оршин суугч хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүч, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах үйлчилгээг  24 цагийн турш тасралтгүй найдвартай үзүүлэх

ХЭРЭГЛЭГЧ

Нийслэл хотын 2100 гаруй орон сууцны байрны 110 гаруй мянган хэрэглэгчид, 9900 гаруй дамжин хэрэглэгчдэд дулааны эрчим хүч, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах үйлчилгээг  24 цагийн турш найдвартай үзүүлж байна

ЦАР ХҮРЭЭ

Манай байгууллага 3 түгээх төв, 16 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, 184 УДДТ, 372 бага чадлын УДДТ, дулааны 294,4 км, хэрэгцээний халуун усны 230,5 км, хүйтэн усны 160,6 км, ариутгах татуургын 213,9км шугамаар тус тус үйлчилж байна.

ХҮНИЙ НӨӨЦ

Баруун, Зүүн, Төв гэсэн 3 түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 16 төвд нийт 2000 гаруй инженер техникийн ажилтангууд ажиллаж байна

БОЛОВСОН ХҮЧИН

413 инженер техникийн ажилтан, 159 албан хаагч, 318 машинист, 761 засварчин, цахилгаанчин, борлуулалтын болон бусад ажилтангууд багтана

ИННОВАЦИ

Манай байгууллага нь олон улсын стандартад нийцсэн програм хангамж болон системүүдийг амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна

ХЭРЭГЖИЛТ

CRM системд тулгуурласан борлуулалтын програм, ARC-GIS систем дээр тулгуурласан AMS систем, SCADA автомат удирдлагын систем, хэрэглэгчдэд зориулсан дуудлагын системүүдийг тус тус хэрэгжүүлж байна

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

СУРТАЛЧИЛГАА

УС ХАНГАМЖТАЙ ХОЛБООТОЙ

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БУСАД

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

65 Нээлттэй ажлын байр

  • МАШИНЧ - 20
  • ЦАХИЛГААНЧИН - 5
  • ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР - 10
  • САНТЕХНИКЧ -30

ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ

135 ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ

  • АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  • ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖУУД
  • ДОТООД ЖУРАМ
  • КОДИФИКАЦИ ХИЙСЭН ТУШААЛ

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН СТАТИСТИК

0 ДУУДЛАГЫН ТӨВ
0 ТҮГЭЭХ ТӨВ
0 ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ
0 КМ ДУЛААНЫ ШУГАМ
0 КМ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ
0 КМ ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ
0 КМ АРИУТГАХ ТАТУУРГА
0 УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ
0 ОРОН СУУЦ
0 ӨРХ АЙЛ
0 ОРШИН СУУГЧ
0 ДАМЖИН ХЭРЭГЛЭГЧ
0 ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧИД
0 МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
0 АЛБАН ХААГЧ
0 МАШИНИСТ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

ТЕНДЕР ХУДАЛДАН АВАЛТ