Улаанбаатар 0C

OACCC

ШУУРХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

Эдийн засаг, мониторингийн хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал  ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж,журам, заавар, дэг жаяг, техникийн стандарт, байгууллагын дүрэм, байгуулагын дотоод журам болон энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

Эдийн засаг, мониторингийн хэлтэс нь ОСНААУГ-ын үйл ажиллагаанд байнгын мониторинг хийж техник, эдийн засаг, санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэгж хэсгүүдийн ажлын эцсийн үр дүнг тооцох, хариуцлага урамшууллын хэмжээг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцан ажилна.

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга Баатар Оюунбат 88099022 70111753
2 Ахлах эдийн засагч Дорж Оюунчимэг 88010838 70111753
3 Эдийн засагч   Наранбат   70111753
4 Эдийн засагч Жаргалсайхан Цолмонцэцэг 99191935 70111753
5 Тооцооны инженер Төмөрчөдөр Ганчимэг 89083570 70111753
Холбоотой мэдээ
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
НИЙТ ХАНДАЛТ
Өнөөдөр: 176
30 хоногт: 7067
Нийт хандалт: 674343
Холбоотой линк