Улаанбаатар 0C

OACCC

ШУУРХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2013 оны 3-р улиралын тайлан

Д/Д

Үзүүлэлтүүд

C1Хэсгийн дүн

C2Хэсгийн дүн

1

ХӨРӨНГӨ

0

0

1.1

Эргэлтийн хөрөнгө

0

0

1.1.01

Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө

154805418.7

165904730.6

1.1.02

Дансны авлага

31964460.69

150162166.7

1.1.03

Татвар, НДШ-ийн авлага

0

8641.93

1.1.04

Бусад авлага

55831319.89

170382535.5

1.1.05

Бусад санхүүгийн хөрөнгө

0

0

1.1.06

Бараа материал

23708963.55

30491105.29

1.1.07

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

0

1.52

1.1.08

Бусад эргэлтийн хөрөнгө

0

0

1.1.09

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эрг-н бус хөрөнгө

0

0

1.1.10

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
НИЙТ ХАНДАЛТ
Өнөөдөр: 222
30 хоногт: 7113
Нийт хандалт: 674389
Холбоотой линк