Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

"Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай" захирамжийн дагуу ажиллаж байна

2019 оны 10-р сарын 21

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай" захирамжийн дагуу Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын ажилтнууд 2019 оны 10 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд Баянгол дүүргийн 10, 22 дугаар хороодын нутаг дэвсгэр ажиллаж байна.