Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

“Шахмал түлш болон түүхий нүүрс хэрэглэж байгаа айл өрхүүдэд хяналт тавьж, мэдээлэл хүргүүлэх, хариу

2019 оны 10-р сарын 21

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/283 дугаар тушаалаар “Шахмал түлш болон түүхий нүүрс хэрэглэж байгаа айл өрхүүдэд хяналт тавьж, мэдээлэл хүргүүлэх, хариуцан ажиллах үйл ажиллагааг зохион байгуулах" ажлын хэсэг хуралдлаа. Мөн Баянгол дүүргийн 10, 22 дугаар хороодод ажиллаж, Сайжруулсан түлш борлуулах цэгийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцан санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа.