Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Шуурхай засварын ажил хийгдэж байна

2019 оны 11-р сарын 21

Улаанбаатар дулааны сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компаний 8А магистраль-д гэмтэл гарсан тул уг шугамаас тэжээгддэг  дараах бүсийн  байрнуудын гэмтлийг арилгах хугацаанд халаалт, хэрэгцээний халуун усаар хангах боломжгүй байна.  Засварын ажил хийгдэж байна.