Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2018 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажил

2018 оны 02-р сарын 05