Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгууллаа

2020 оны 02-р сарын 19

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 30, 39 дүгээр тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын "Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" А/166 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/296 дугаар албан бичгийн дагуу шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлийн ажил тус газарт болон 19 салбар газруудад тогтсон хугацаанд хийгдэж байна.