Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

2013 оны 02-р сарын 19

Нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдмэл бодлого боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах,

Харъяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Түгээх төвүүдийн гэрээний үүргийн биелэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих,

Системийн нэгдсэн санхүүгийн тайлан баланс гаргаж, шинжилгээ хийх, үр дүнгээр хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан  хэрэгжүүлэх,

Батлагдсан бизнес төлөвлөгөөний дагуу орлого болон өртөг зардлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах, байгууллагын ойрын болон хэтийн төлөвлөлтүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны бодит өртөг, зардалд тулгуурлан үр ашигтай ажиллах нөхцөлийг хангахуйц үнэ тарифын оновчтой бодлого боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх. ажилтнуудыг ажлын бүтээмжийг сайжруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, механизмыг хэрэгжүүлэх, мөнгөн урсгалын зохицуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга Идэржав Урантогос 99024353
2 Ахлах ня-бо Охинтогтох Түмэндэмбэрэл 91915579 70111734
3 Ахлах эдийн засагч        
4 Эдийн засагч Хувьцагаан Амгаланжаргал   70111404
5 Бараа материалын нягтлан бодогч Жавзмаа Алтаншагай 99042071 70111435
6 Эдийн засагч Дорж Оюунчимэг 88010838 70111404
7 Бараа материалын нягтлан бодогч Мөнхмөмөр Ариужаргал 99078103 70111735
8 Авлага өглөгийн нягтлан бодогч Сүхбат Оюунбат 96655139 70111743
9 Мөнгөн урсгалын нягтлан бодогч Ганбат Дамдин 96063100 70111735
10 Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч Баяраа Нямдулам 88048809 70111743
11 Түлш шатахууны нягтлан бодогч Даваадорж Наранбат 99191792 70111743
12 Үнэт цаас мөнгөн хөрөнгийн нярав Пүрэвдарж Даваасүрэн 99277826

 

13 Эд хариуцагч Янжинхорол Гүндсамбуу 88048807  
14 Эд хариуцагч Тогтоол Думаа 88061402