Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын бүтэц зохион байгуулалт

2013 оны 04-р сарын 14