Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

УС, ДУЛААН ХАНГАМЖ САЙЖРУУЛАХ 2-Р ШАТНЫ ТӨСӨЛ

2015 оны 12-р сарын 31

Ус, дулаан дамжуулах төвүүдийн ус хангамжийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл” 2 дахь шатны төслийн явц тоног төхөөрөмжийн сонголтыг хийн, гэрээг байгуулаад хэрэгжүүлж эхлээд  байгаа ба ажлыг 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж  байгаа ба  нийт 28 УДДТөвд тоног төхөөрөмж угсралт, суурилуулалтын ажил хийгдэж дуусаад байгаа ба 5 УДДТ-ийн тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил хийгдэж дуусаад тохируулыг ажил хийгдэж байна. Үлдсэн 9-н УДДТ-д халаалт хэрэгцээний халуун усын цогц төхөөрөмж суурилуулах ажлууд төлөвлөгөөний дагуу 2013 онд хийгдэх бөгөөд энэ ажлын бэлтгэл ажил болгож  Ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын 4 багц ажил хийгдээд байна.

undefined