Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

ОСНААУГ-н хичээл заах сургуулиуд болон хичээл

2016 оны 03-р сарын 17

          2016 оны 03-р сарын 22-ны 10:30 цагт хувиарлагдсан сургуулиуд дээр бэлэн байж сургуулийн удирдлагатай уулзан тохирсон цагийн дагуу сургалтыг явуулах. Сургалтын тайланг 2016 оны 03-р сарын 23-ны өдөр удирдах газарт ирүүлнэ үү.

Хичээлийг ЭНД дарж татаж авна уу