Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Удирдах зөвлөл

2018 оны 10-р сарын 04

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны  өдрийн 61 дүгээр тогтоолоор Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилсон

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч - Р.Дагва

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч - Б.Түвшин

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч - Д.Баярсайхан

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч -  Б.Бямбадорж

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөх  зөвлөлийн гишүүн - Н.Баасанжав

Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн  асуудал хариуцсан төслүүдийг удирдагч, Засаг даргын орлогч - Д.Энхтөр

Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын  ахлах мэргэжилтэн - Т.Оюунсувд