Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Япон улсад зохион байгуулсан ус хангамжийн дамжуулах, түгээх чадавхыг сайжруулах төсөл

2018 оны 10-р сарын 04

Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагын тусламжаар хэрэгжүүлж буй  “Өвсний үндэс техник хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн  “Улаанбаатар хотын ус хангамжийн дамжуулах, түгээх чадавхыг сайжруулах төсөл”-н хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт,ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Орон сууц,нийтийн аж ахуйн удирдах газар болон Ус сувгийн удирдах газрын усан хангамж, ариутгах татуургын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг  давтан мэргэшүүлэх сургалт 2018 оны 01 дүгээр сарын 21-27-ны хооронд явагдаж тус газрын Зүүн түгээх төвийн ахлах инженер Ц.Болорхүү тус хамрагдсан.