Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Гадаад томилолт

2018 оны 10-р сарын 04

2018 оны  08 дугаар  сарын 26-ны өдрөөс  09 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд Япон улсын Саппора хотод зохион байгуулагдсан “JICA" хамтын ажиллагааны төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын ус дамжуулах, түгээх ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах дадлага сургалтад Инженерийн байгууламж хариуцсан дэд дарга бөгөөд ерөнхий инженер С.Батмөнх,  Инженерийн бодлого хяналтын хэлтсийн Ус хангамжийн инженер Л.Магыза хамрагдлаа .