Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Байгуулагын зардлаар суралцагчдын талаарх мэдээлэл

2018 оны 10-р сарын 04

2018 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар  нийт 40 сургалт семинарыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор байгууллагын 2324 ажилтныг  хамруулж мэдлэг боловсролыг дээшлүүлсэн ба  сургалтын зардалд 23 098 750 төгрөгийг зарцуулсан байна.

-Бичиг хэрэг архивын ажилтны мэргэжил олгох сургалтанд  тус газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв -8-ийн Бичиг хэрэг архивын ажилтан  Наранцацрал  40 хувийн хөнглөлтийг үзүүлсэн.

-Машинистийн мэргэжил олгох сургалтанд тус газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв -2-ийн  Сантехникийн засварчин Нямсүрэн 40 хувийн хөнглөлтийг үзүүлсэн.