Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар үүсэн байгуулагдсаны түүхт 70 жил

2018 оны 12-р сарын 27