Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 07-р сарын 25

Анкет хүлээн авах хугацаа:

2019 оны 07 дугаар сарын  25-31ний хооронд

Сонгон шалгаруулалт:

2019 оны 08 дугаар сарын 02-нд

Үндсэн чиг үүрэг :
-    Орлогын төлөвлөгөөг тогтоосон хувиас доошгүй биелүүлэх
-    Усны тоолуурын заалт бичиж, тоолууртай болон тоолуургүй хэрэглэгчдийн усны зүй бус хэрэглээ, усны алдагдал, нууцлагдмал ам бүлийн тоог илрүүлэх  ажиллагаанд  хяналт тавих
-    Ажил үйлчилгээтэй холбоотой хэрэглэгчдийн хүсэлтийг хүлээн авч барагдуулах, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж асуудлыг шийдвэрлүүлэх
-    Хэрэглэгчдийн авлагын мэдээллийг нэгтгэн хэрэглэгч, оршин суугчидтай харилцан тохирч график гарган өр авлагыг төлүүлэх
-    Айл өрхийн гэрээг заагдсан хугацаанд бүрэн хийж дууссан байх

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
-    Тусгай дунд боловсрол болон  түүнээс дээш  
-    Харилцааны  өндөр  соёлтой 
-    Багаар ажиллах  чадвартай
-    Хувийн зохион байгуулалт сайтай
-    Ажилдаа үнэнч шударга, ажлын шинэ арга барилыг соргогоор    тусган авч хэрэгжүүлэх бүтээлч сэтгэлгээтэй
-    Асуудлыг бүрэн гүйцэд судлан, саналын хувилбараас аль оновчтойг нь сонгох, түүнийгээ бичгээр товч тодорхой, үндэслэлтэй илэрхийлэх