Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулав.

2019 оны 08-р сарын 19

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр тус газрын 191 Сантехникийн засварчдад “Хязгаарлагдмал орчинд ажиллахад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажиллагааг хангах” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.