Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

Давтамж хувиргагч нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Давтамж хувиргагч нийлүүлэх"

Ган хоолой нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Ган хоолой нийлүүлэх"

Бөмбөлгөн хаалт нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Бөмбөлгөн хаалт нийлүүлэх"