Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

ОСНААУГ-ГША-2019-27

2019 оны 07-р сарын 05

Халаалт, халуун, хүйтэн усны шугам шинээр татаж, хагас нэвтрэх сувагт оруулах ажил

ОСНААУГ-ГША-2019-25

2019 оны 07-р сарын 05

Халуун усны буцах шугам шинээр татаж, халаалт, халуун, хүйтэн усны 5 хос шугамыг хагас нэвтрэх сувагт оруулах ажил

ОСНААУГ-ГША-2019-23

2019 оны 07-р сарын 05

Халаалт, халуун, хүйтэн усны 5 хос шугамыг хагас нэвтрэх сувагт оруулах ажил

Ялтсан дулаан солилцуур нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Ялтсан дулаан солилцуур нийлүүлэх" 

Ялтсан бойлерийн сэлбэг нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Ялтсан бойлерийн сэлбэг нийлүүлэх" 

Цайран хоолой нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Цайран хоолой нийлүүлэх" 

Холигч узелийн насос нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Холигч узелийн  насос нийлүүлэх"

Ус дулаан дамжуулах төвийн насос нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Ус дулаан дамжуулах төвийн  насос нийлүүлэх"

Даралт барих системийн насос нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Даралт барих системийн  насос нийлүүлэх"

Давтамж хувиргагч нийлүүлэх тендерийн урилга

2019 оны 04-р сарын 05

Тендерийн урилга "Давтамж хувиргагч нийлүүлэх"