Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Орон сууцны байруудын цахилгааны ерөнхий шитний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр арга хэмжээ авах

2019 оны 05-р сарын 07

Орон сууцны байруудын цахилгааны ерөнхий шитний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр арга хэмжээ авах тухай даргын тушаал

Инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид хийгдэх Хаврын үзлэг зохион байгуулах

2019 оны 03-р сарын 28

Инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид хийгдэх Хаврын үзлэг зохион байгуулах тухай ОСНААУГ-ын даргын тушаал, удирдамж

Байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах 2-р сар

2019 оны 01-р сарын 30

Байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах сарын тушаал, төлөвлөгөө 

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

2019 оны 01-р сарын 17

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө батлах тухай ОСНААУГ-ын даргын тушаал

2018 ОНЫ 12-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 12-р сарын 27

2018 оны 12-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

2018 ОНЫ 11-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 11-р сарын 30

2018 оны 11-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

2018 ОНЫ 10-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 11-р сарын 21

2018 оны 10-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Дэвшилтэт техник технологийн жилийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудын биелэлтийг дүгнэж, 2019 оны зорил

2018 оны 11-р сарын 20

Дэвшилтэт техник технологийн жилийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудын биелэлтийг дүгнэж, 2019 оны зорилтыг тодорхойлох тушаал, төлөвлөгөө 

Эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолж, үр дүнг тодорхойлох 11-р сар

2018 оны 10-р сарын 31

Эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолж, үр дүнг тодорхойлох сарын тушаал, төлөвлөгөө 

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

2018 оны 10-р сарын 10

2018 оны 9-р сарын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт