Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 05-р сарын 27

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 5 дугаар сарын 27

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 05-р сарын 13

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 5 дугаар сарын 13

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 04-р сарын 22

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 4 дүгээр сарын 22

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 04-р сарын 08

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 4 дүгээр сарын 8

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 03-р сарын 18

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 3 дугаар сарын 18

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 03-р сарын 04

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 3 дугаар сарын 04

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 02-р сарын 19

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 2 дугаар сарын 18

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 02-р сарын 04

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019-02-04

Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай

2019 оны 01-р сарын 25

Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах тухай ОСНААУГ-ын даргын А/09 дүгээр тушаал

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар

2019 оны 01-р сарын 21

Шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгавар 2019 оны 1 дүгээр сарын 21