Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Төслийн менежмент сургалт

2020 оны 01-р сарын 27

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын  инженерийн бодлогын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд төслийн менежмент сургалтыг зохион байгууллаа

“ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН ДҮРЭМ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 22

“Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 07

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР 2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН СУРГАЛТ

2019 оны 07-р сарын 04

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР
2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН МАШИНИСТЫН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ

2019 оны 04-р сарын 25

УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН МАШИНИСТЫН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Гадаад томилолт

2018 оны 10-р сарын 04