Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Цахилгаанчдын сургалт

2014 оны 08-р сарын 10

Дотоод хяналтын ажилтнуудад зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр

2013 оны 06-р сарын 11

<span style="font-size: 20.0pt; font-family: " times="" new="" roman";="" mso-ascii-font-family:="" "times="" mso-fareast-font-family:="" +mj-ea;="" mso-bidi-font-family:="" color:="" black;="" mso-color-index:="" 1;="" mso-font-kerning:="" 12.0pt;="" language:="" mn;"="">2013 оны 06-р сарын 13, 14

Сэдэв

Цаг

Заах багш

1

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа бүтэц зохион байгуулалт

1

Л.Намжилмаа

2

Ажлын байрны тодорхойлолт, үндсэн чиг үүрэг, “Үйлчилгээ, үйл ажиллагааны стандарт”

1

Л.Намжилмаа

3

Инженерийн байгууламжийн үндсэн үйл ажиллагаа

1

П.Баатартуул

4

Инженерийн шугам сүлжээ, засвар үйлчилгээ, найдвартай ажиллагаанд хяналт тавих талаар

1

П.Баатартуул

5

Захирамжлалын албан бичиг болон түүний биелэлтэнд хяналт тавих

1

Д.Гансүх

6

Хөдөлмөрийн хууль, дотоод журам, эрх зүйн актын тухай

1

Д.Гансүх

7

Санхүүгийн хяналт шалгалт

1

Ж.Энхмагнай

8

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны ойлголт

1

Ж.Энхмагнай

9

Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын тухай

1

А.Эрдэнэтуул

10

Байгууллагын архив, Архивын баримтын бүртгэл

1

А.Эрдэнэтуул

 

Нийт

10