Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: КРАНЧИН (МАЯТИ)

2020 оны 07-р сарын 08

Маяти Кранчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: УС ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

2020 оны 03-р сарын 30

Ус хангамжийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ГАГНУУРЧИН

2020 оны 03-р сарын 30

Гагнуурчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Эрүүл ахуйч

2020 оны 02-р сарын 10

Эрүүл ахуйч ажилд урьж байна.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежер

2020 оны 02-р сарын 10

Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежер ажилд урьж байна.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ПРОГРАМИСТ

2020 оны 02-р сарын 10

Програмист ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН МАШИНЫ ЖОЛООЧ

2020 оны 01-р сарын 06

Аритгах татуургын машины жолооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

2020 оны 01-р сарын 06

Ашиглалтын инженер ажилд авна