Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

2019 оны 09-р сарын 09

Цахилгаан хангамжийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 08-р сарын 15

Ээлжийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

2019 оны 08-р сарын 07

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 07-р сарын 25

Хэсгийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 07-р сарын 25

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:МАШИНИСТ

2019 оны 07-р сарын 25

Машинист ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ҮЙЛЧЛЭГЧ

2019 оны 07-р сарын 24

Үйлчлэгч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Хүлээн авах ажилтан

2019 оны 07-р сарын 23

Хүлээн авах ажилтан ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Архив, Бичиг хэргийн ажилтан

2019 оны 06-р сарын 04

Архив, Бичиг хэргийн ажилтан ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ГАГНУУРЧИН

2019 оны 06-р сарын 03

Гагнуурчин ажилд авна