Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

2020 оны 01-р сарын 06

Ашиглалтын инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЦАХИЛГААНЧИН

2020 оны 01-р сарын 06

Цахилгаанчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

2020 оны 01-р сарын 06

Хэсгийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:МАШИНИСТ

2020 оны 01-р сарын 06

Машинист ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ТОГООЧ

2020 оны 01-р сарын 06

Тогооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЭД ХАРИУЦАГЧ

2020 оны 01-р сарын 06

Эд хариуцагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЧИН

2020 оны 01-р сарын 06

Тоног төхөөрөмжийн засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ГАГНУУРЧИН

2020 оны 01-р сарын 06

Гагнуурчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЧИН

2020 оны 01-р сарын 06

Сантехникийн засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ШУГАМЫН ЗАСВАРЧИН

2020 оны 01-р сарын 06

Шугамын засварчин ажилд авна.