Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ЖОЛООЧ

2019 оны 04-р сарын 23

Жолооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ҮЙЛЧЛЭГЧ

2019 оны 04-р сарын 23

Үйлчлэгч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ТОГООЧ

2019 оны 04-р сарын 19

Тогооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ҮЙЛЧЛЭГЧ

2019 оны 04-р сарын 01

Үйлчлэгч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ТОГООЧ

2019 оны 04-р сарын 01

Тогооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Архив, Бичиг хэргийн ажилтан

2019 оны 02-р сарын 18

Архив, Бичиг хэргийн ажилтан ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 02-р сарын 18

Хэсгийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:БЭЛТГЭГЧ

2019 оны 02-р сарын 12

Бэлтгэгч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ТОГООЧ

2019 оны 02-р сарын 12

Тогооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ШУГАМЫН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 02-р сарын 12

Шугамын засварчин ажилд авна.