Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: АШИГЛАЛТЫН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 09-р сарын 02

Ашиглалтын засварчин

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ЖОЛООЧ

2019 оны 09-р сарын 02

Жолооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ШУГАМЫН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 08-р сарын 19

Шугамын засварчин ажилд авна.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 08-р сарын 15

Ээлжийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 08-р сарын 14

Тоног төхөөрөмжийн засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ГАГНУУРЧИН

2019 оны 08-р сарын 09

Гагнуурчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

2019 оны 08-р сарын 07

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 08-р сарын 05

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЦАХИЛГААНЧИН

2019 оны 08-р сарын 02

Цахилгаанчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ДУУДЛАГЫН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 08-р сарын 02

Дуудлагын засварчин ажилд авна