Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЧИН

2020 оны 01-р сарын 06

Сантехникийн засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ШУГАМЫН ЗАСВАРЧИН

2020 оны 01-р сарын 06

Шугамын засварчин ажилд авна.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 12-р сарын 10

Сантехникийн засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: УС ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 12-р сарын 10

Ус хангамжийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЦАХИЛГААНЧИН

2019 оны 12-р сарын 10

Цахилгаанчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 12-р сарын 10

Хэсгийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ГАГНУУРЧИН

2019 оны 12-р сарын 10

Гагнуурчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 09-р сарын 10

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна