Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: УС ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 12-р сарын 10

Ус хангамжийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЦАХИЛГААНЧИН

2019 оны 12-р сарын 10

Цахилгаанчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 12-р сарын 10

Хэсгийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ГАГНУУРЧИН

2019 оны 12-р сарын 10

Гагнуурчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 09-р сарын 10

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ДУУДЛАГЫН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 09-р сарын 10

Дуудлагын засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:МАШИНИСТ

2019 оны 09-р сарын 10

Машинист ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

2019 оны 09-р сарын 10

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 09-р сарын 09

Сантехникийн засварчин ажилд авна