Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:МАШИНИСТ

2019 оны 08-р сарын 01

Машинист ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ЖОЛООЧ

2019 оны 08-р сарын 01

Жолооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЭД ХАРИУЦАГЧ

2019 оны 08-р сарын 01

Эд хариуцагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

2019 оны 07-р сарын 25

Хэсгийн инженер ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 07-р сарын 25

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:МАШИНИСТ

2019 оны 07-р сарын 25

Машинист ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ҮЙЛЧЛЭГЧ

2019 оны 07-р сарын 24

Үйлчлэгч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Хүлээн авах ажилтан

2019 оны 07-р сарын 23

Хүлээн авах ажилтан ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: БОРЛУУЛАЛТЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

2019 оны 07-р сарын 22

Борлуулалтын нягтлан бодогч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 07-р сарын 22

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна