Дэвшилтэт техник технологийн жил - 2018

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:МАШИНИСТ

2019 оны 02-р сарын 12

Машинист ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЗАСВАРЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ

2019 оны 02-р сарын 12

 Засварын хэсгийн ахлагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Дулаан горим тохируулгын инженер

2019 оны 02-р сарын 12

Дулаан горим тохируулгын инженер ажилд авна.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Борлуулалтын нягтлан бодогч

2018 оны 11-р сарын 20

Борлуулалтын нягтлан бодогч ажилд авна.