Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 07-р сарын 19

Тоног төхөөрөмжийн засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЧИН

2019 оны 07-р сарын 16

Сантехникийн засварчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 07-р сарын 16

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ЖОЛООЧ

2019 оны 07-р сарын 08

Жолооч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ЦАХИЛГААНЧИН

2019 оны 07-р сарын 07

Цахилгаанчин ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

2019 оны 06-р сарын 27

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:АХЛАХ ЭДИЙН ЗАСАГЧ

2019 оны 06-р сарын 27

Ахлах эдийн засагч ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: Архив, Бичиг хэргийн ажилтан

2019 оны 06-р сарын 04

Архив, Бичиг хэргийн ажилтан ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА:ДУУДЛАГЫН ЦАХИЛГААНЧИН

2019 оны 06-р сарын 03

Дуудлагын цахилгаанчин  ажилд авна

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА: БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙЦААГЧ

2019 оны 06-р сарын 03

Борлуулалтын байцаагч ажилд авна