Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

мэндчилгээ

2019 оны 08-р сарын 05

Ч.МЭНДБАЯР даргаар удирдуулсан тус хамт олон нь 72 дахь жилдээ НИЙСЛЭЛ хотын оршин суугчдын тав тухтай амьдарлын төлөө “БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТАНЫ АЯ ТУХЫН БАТАЛГАА” уриатай ажиллаж байна.

Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 1852 орон сууцны байрны 103128 өрх, 306141 оршин суугч, 9386 дамжин хэрэглэгч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг өөрийн харьяа 175-н ус, дулаан дамжуулах төв, халаалтын 294.4 км, хэрэгцээний халуун усны 230.5 км, хүйтэн усны 160.6 км, ариутгах татуургын 213.9 км инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн засвар, ашиглалт үйлчилгээг хариуцан 24 цагийн турш ус, дулаанаар тасралтгүй ханган ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээлэл