Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

"Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-1" тоног төхөөрөмжийн засварчин Ө.Чагнаадорж/Олон улсын хэмжээний мастер/

2021 оны 04-р сарын 05