Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

2013 оны 02-р сарын 19

Нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдмэл бодлого боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах,

Харъяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Түгээх төвүүдийн гэрээний үүргийн биелэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих,

Системийн нэгдсэн санхүүгийн тайлан баланс гаргаж, шинжилгээ хийх, үр дүнгээр хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан  хэрэгжүүлэх,

Батлагдсан бизнес төлөвлөгөөний дагуу орлого болон өртөг зардлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах, байгууллагын ойрын болон хэтийн төлөвлөлтүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны бодит өртөг, зардалд тулгуурлан үр ашигтай ажиллах нөхцөлийг хангахуйц үнэ тарифын оновчтой бодлого боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх. ажилтнуудыг ажлын бүтээмжийг сайжруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, механизмыг хэрэгжүүлэх, мөнгөн урсгалын зохицуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих,

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга Баянжаргал Батдэлгэр 99037733
2 Ахлах ня-бо Нацагдорж Баярхүү 99017991 70111734
3 Ахлах эдийн засагч Дугарсүрэн Мөнхбаяр 99115512 70111409
4 Эдийн засагч Хувьцагаан Амгаланжаргал 88076618 70111404
5 Бараа материалын нягтлан бодогч Жавзмаа Алтаншагай 99042071 70111435
6 Борлуулалтын нягтлан бодогч Ганбат  Дамдин 88038471 70111404
7 Бараа материалын нягтлан бодогч Эрдэнэбилэг Алтангэрэл 80606266 70111735
8 Цалин хөлсний нягтлан бодогч Ганхуяг Маргад  88047031 70111735
9 Мөнгөн урсгалын нягтлан бодогч Цогтсайхан Атарсайхан 96641482 70111735
10 Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч Баяраа Нямдулам 88048809 70111743
11 Бэлэн мөнгө, үнэт цаасны нярав Бэгзсүрэн Сайнжаргал 88024864

 

12 Эд хариуцагч Янжинхорол Гүндсамбуу 88048807  
13 Эд хариуцагч Тогтоол Думаа 88061402