Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Хөрөнгө оруулалт Хангамжийн хэлтэс

2013 оны 02-р сарын 19

ОСНААУГазрын Хангамж үйлчилгээний хэлтэс нь байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор шинээр 2014 оны 10 дугаар сард  3 хүний бүтэц  бүрэлдэхүүнтэй шинээр байгуулагдсан хэлтэс юм.

 

Үндсэн зорилго

Манай хэлтсийн зорилго нь байгуулагын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай сэлбэг, бараа материалыг захиалгын дагуу түргэн шуурхай бэлтгэн нийлүүлэх  ажлыг хууль журмын дагуу гүйцэтгэх юм.

Эрхэм зорилго

Хурдан хариуцлагатай хангамж

Гүйцэтгэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл

1. Байгуулагын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл, бараа материалын захиалга гаргах, тэдгээрийг бэлтгэн нийлүүлэх, зохих нөөц бүрдүүлэх, сэлбэг материалын хадгалалт хамгаалалт, орлогод авах, зарлага гаргах үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэж хяналтыг сайжруулах, үргүй зардал гарахаас сэргийлэх.

2. Байгуулагын удирдлагын шуурхай зөвөлгөөн, өдөр тутмын үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэх, сэлбэг хэрэгсэл, бараа материал нийлүүлэх болон түүнтэй холбоотой гарсан асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж холбогдох Түгээх төв, ХҮТөв, хэлтэсүүдтэй уяалдаа холбоотой ажиллана.

3. Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, байгуулагын дотоод журам, холбогдох бусад дүрэм журмыг ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллах,  хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга Сайнзаяа

Батбилэг

90919190 70111722
2 Хөрөнгө оруулалтын инженер Ганболд Содномсүрэн 989013998 70111756
3 Хангамжийн мэргэжилтэн Өлзийсайхан Буянбаатар 99905592 70111753
4 Хангамжийн мэргэжилтэн Дамдин Анхбаяр 99086582 70111753
5 Хөрөнгө оруулалтын инженер Э Дэлгэрбаяр 88975784 70111756