Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

ИНЖЕНЕРИЙН БОДЛОГО, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

2015 оны 12-р сарын 30

Салбарын хэмжээнд дунд болон урт хугацааны техник технологийн шинэчлэл, инновацийн бодлогыг тодорхойлох, холбогдох техникийн бичиг баримт, дүрэм журам, төсөл боловсруулж, хяналт тавих,

Хэрэглэгчдэд ус, дулаан цахилгаан эрчим хүч түгээх үйл ажиллагааны горимын тооцоог хийх ажлыг зохион байгуулах, их ба урсгал засварын ажлыг төлөвлөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, инженер техникийн ажилчдыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, диспетчерийн хяналт шуурхай удирдлагыг хэрэгжүүлэх, салбарын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл эрүүл ахуйн шаардлагын биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, гэрээ, мониторингийн хэлтэс нь: Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, Орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, борлуулалтын орлогын цуглуулалтанд хяналт тавих, орлого төвлөрүүлэлтийг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Хэрэглэгч, хангагчийн байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, Ус дулааны ашиг алдагдлын тооцоо хийх, алдагдлыг илрүүлэх, Хэрэглэгчдийн  холболтын өөрчлөлт, шинээр болон нэмэлт холболт хийгдэж буй хэрэглэгчдэд хяналт тавих, Хангагч болон хамтран ажииллагч байгууллагуудтай гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих,

Албан тушаал Овог Нэр Гар утас Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга Жамъяан-Осор Пүрэвжамц 88048813 70111740
2 Ахлах инженер Баяраа Дэмбэрэл 99061647 70111741
3 Автоматикийн инженер Цэндсүрэн Баттөр 88019175 70111739
4 Цахилгаан хангамж тооцооны инженер Даваацэрэн Давааням 88048825 70111741
5 Дулаан хангамжийн инженер Бямбажав Ариун-эрдэнэ 88038705 70111741
6 Дулаан хангамжийн инженер Зэсэнбат Дагдан 88192404 70111741
7 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн инженер Раднаа Энхтайван 89081168 70111739
8 Засварын инженер Цэдэндамба Жаргал 88027982 70111741
9 Засварын инженер Жадамба Баясгалан 89040925 70111741
10 Ус хангамжийн инженер Ч Доржпүрэв 88056821 70111741
11 Ус хангамжийн инженер С Шүрэнчимэг 88025278 70111741
12 Цахилгаан хангамжийн инженер Доржготов Батсайхан 88063325 70111741
13 Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер       70111739
14 Ээлжийн инженер       325595