Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Архивын салбарын ойн хүрээнд хамтран ажиллах тухай

2013 оны 06-р сарын 12

Компьютерийн техник менежментийн сургуулийн хурлын танхимд “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын үндсэн ойлголтууд ба мэдээллийн технологийг архивийн салбарт нэвтрүүлэх нь” сэдэвт нэгдсэн сургалттай
2013 оны 06-р сарын 17-ны өдөр 09-17 цагт

ТАТАХ