Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Удирдах зөвлөл

2018 оны 10-р сарын 04

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний  өдрийн 17 дугаар тогтоолоор Удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилсон.

ТУЗ-н ДАРГА: Ж.БАТБАЯСГАЛАН  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлын дарга             
ТУЗ-н ГИШҮҮН: М.БАЯРАА  Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын дарга
ТУЗ-н ГИШҮҮН:  Б.ӨНӨБАТ  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
ТУЗ-н ГИШҮҮН:  Н.АЛТАНШАГАЙ  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
ТУЗ-н ГИШҮҮН:  Р.ДАГВА  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
ТУЗ-н ГИШҮҮН:  Ц.БААСАНЖАВ   Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөх
ТУЗ-н ГИШҮҮН:  Д.БАЯРСАЙХАН  Бодлогын зөвлөлийн гишүүн
ТУЗ-н Нарийн бичгийн дарга:  Д.Энхтөмөр