Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Инженерийн шугам сүлжээ барилгын засварын зураг төсөв хийлгэх

2019 оны 09-р сарын 20

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОСНААУГ НТШ-2019/22

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын барилгын гадна фасад, дотор засварын ажил

2019 оны 09-р сарын 20

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОСНААУГ БЗА-2019/01

Ажлын өвлийн хувцас нийлүүлэх

2019 оны 09-р сарын 18

ОСНААУГ-НТШ-2019/21

Компьютер электрон тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

2019 оны 09-р сарын 17

ОСНААУГ-НТШ-2019/17

Шатахуун нийлүүлэх

2019 оны 09-р сарын 17

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОСНААУГ-НТШ-2019/18

Тавилга, эд хогшил нийлүүлэх

2019 оны 09-р сарын 17

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОСНААУГ-НТШ-2019/16

ОСНААУГ-ГША-2019-28

2019 оны 07-р сарын 05

Халаалт, халуун, хүйтэн усны шугам шинээр татаж, хагас нэвтрэх сувагт оруулах ажил