Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдаж байна.

2021 оны 03-р сарын 05

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар нь Олон улсын маркетинг менежментийн академитай хамтран хүний нөөцийн болон дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулж байна.

2020 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН СУРГАЛТ

2020 оны 12-р сарын 31

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР 2020 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн менежмент сургалт

2020 оны 01-р сарын 27

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын  инженерийн бодлогын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд төслийн менежмент сургалтыг зохион байгууллаа

“ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН ДҮРЭМ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 22

“Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 07

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР 2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН СУРГАЛТ

2019 оны 07-р сарын 04

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР
2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН МАШИНИСТЫН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ

2019 оны 04-р сарын 25

УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН МАШИНИСТЫН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Гадаад томилолт

2018 оны 10-р сарын 04