Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2020 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

2021 оны 02-р сарын 22

2020 оны 4-р улирлын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

2020 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2020 оны 10-р сарын 26

2020 оны 3 дугаар улирлын  санхүү бүртгэлийн тайлан

2020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2020 оны 07-р сарын 27

2020 оны 2 дугаар улирлын  санхүү бүртгэлийн тайлан

2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2020 оны 04-р сарын 23

2020 оны 1 дүгээр улирлын  санхүү бүртгэлийн тайлан

2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

2020 оны 03-р сарын 04

2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2019 оны 10-р сарын 30

2019 оны 3 дугаар улирлын  санхүү бүртгэлийн тайлан

2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2019 оны 04-р сарын 02

2019 оны 1 дүгээр улирлын  санхүү бүртгэлийн тайлан

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2018 ОН

2019 оны 03-р сарын 13

2018 оны санхүүгийн тайлан