Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 оны 02-р сарын 25

ОСНААУГ-ын Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө

2020 оны 01-р сарын 16

ОСНААУГ-ын Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө батлах тухай

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

2019 оны 08-р сарын 13

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2019 оны 08-р сарын 12

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2019 оны 08-р сарын 12

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2019 оны 08-р сарын 12

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАЙШИНГИЙН ДУНДЫН ӨМЧЛӨЛ

2019 оны 06-р сарын 12

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАЙШИНГИЙН ДУНДЫН ӨМЧЛӨЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

2019 оны 06-р сарын 12

ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Эрчим хүчний тухай хууль

2019 оны 06-р сарын 12

Эрчим хүчний тухай хууль

Байгууллагын стандарт

2018 оны 02-р сарын 13

Байгууллагын стандарт