Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

ОСНААУГ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ-2019

2020 оны 09-р сарын 29

Санхүү тайлан бүртгэл - Аудитын дүгнэлт 2019 он

НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ТАЙЛАН

2019 оны 05-р сарын 20

"Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-ын 2016-2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийгн хяналт, дотоод аудитын шалгалтын тухай

ОСНААУГ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ-2018

2019 оны 04-р сарын 01

Санхүү тайлан бүртгэл - Аудитын дүгнэлт 2018 он

Аудитын гэрчилгээ 2016

2016 оны 04-р сарын 18

Аудитын гэрчилгээ 2015

2016 оны 01-р сарын 11

Аудитын гэрчилгээ

2013 оны 05-р сарын 19