Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад ажиллах албан томилолт

2019 оны 11-р сарын 20

Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад ажиллах албан томилолт 

Холбооны бүгд найрамдах Герман улс болон Бүгд найрамдах Латви улсад ажиллах албан томилолт

2019 оны 11-р сарын 18

Холбооны бүгд найрамдах Герман улс болон Бүгд найрамдах Латви улсад ажиллах албан томилолт 

Франц улсад ажиллах албан томилолт

2019 оны 10-р сарын 25

Франц улсад ажиллах албан томилолт 

Австралийн холбооны улсад ажиллах албан томилолт

2019 оны 10-р сарын 23

Австралийн холбооны улсад ажиллах албан томилолт