Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр /2019-2021/

2019 оны 07-р сарын 19

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр /2019-2021/