Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.

2019 он их урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө

2019 оны 03-р сарын 01

2019 он их урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө

2018 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажил

2018 оны 02-р сарын 05

2018 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажил